Realizacja projektu podwórka przy domu jednorodzinnym. Kompozycje z kostki brukowej i roślin ozdobnych.